خدمات پرسکاری قطعات فلزی

توسط |1402/3/13 8:29:47خرداد 13ام, 1402|پرسکاری قطعات فلزی|

پرسکاری قطعات فلزی را می‌توان یک فرآیند عملیاتی نسبتاً پیچیده به شمار آورد. این فرآیند شامل سوراخ کردن، تو خالی کردن، خمکاری و سکه زنی می‌باشد. خدمات پرسکاری قطعات فلزی همان‌طور که از نامش پیداست را می‌توان بر روی تمام فلزات انجام داد. متناسب با ضخامت فلزی که روی آن کار انجام می‌شود، از ابزارهای